نووسینی هەواڵ
11 - 15 June 2017


Location:
کەلار

Lecturer:
جه‌زا محمد

Genre:
Radio & Television @ku

Language:
كوردي

ئه‌کادیمیای راگه‌یاندنی ئه‌ڵمانی بەردەوامە لە هاوکاریکردنی رۆژنامەی نە وژین، لە ئێستایە خەریکی ئەنجامدانی خولێکی ە رۆژیە لە سەر هە وال نوسین کە لە لایەن راهێنەر(جەزا محمد)ەوە ئەنجام ئە درێت بریارە خولەکە ۱۱ـ۱٥ ئەم مانگە بەرێوە بچێت.

جهزا محمد

لهساڵی ٢٠٠٣ وهك پهیامنێری گهرمیان و دیالهلهرۆژنامهی هاووڵاتی كاری كردوه،

دواتر لهساڵی ٢٠٠٦ وهك ھەواڵ ساز لهرۆژنامهی ئاوێنهكاری كردوه، ساڵی ٢٠٠٨

لهووڵاتی سوید وهك پهیامنێری رۆژنامهی ئاوێنهبووه، له٢٠١١ یهكهمین رادیۆ

ئههلی لهگهڵ چهند رۆژنامهنوسێك لهگهرمیان دامهزراندوهتا ئهمڕۆش بهردهوام لهپهخش دایه،

ماوهی ساڵێكهوهك راهێنهر دوو خولی ئهنجامداوه‌‌ لهڕێگای میدیا ئهكادیمیهوه